İç Piyasada Dönem Dönem Yaşanan Durgunlukları ve Mevsimsel Dalgalanmaları Dengelemek İçin İhracatı Artırmak Önem Arz Ediyor

İç Piyasada Dönem Dönem Yaşanan Durgunlukları ve Mevsimsel Dalgalanmaları Dengelemek İçin İhracatı Artırmak Önem Arz Ediyor

Kaynak: DTK (01.12.2021)

İç Piyasada Dönem Dönem Yaşanan Durgunlukları ve Mevsimsel Dalgalanmaları Dengelemek İçin İhracatı Artırmak Önem Arz Ediyor