Warmhaus - Tez-tez soruşulan suallar

SSS

Tez-tez soruşulan suallar

#warmhausbibaşkagelecekmümkün

Kombilər, işlədiyi mekanın həm isti qazanma, həm də sıcak su ehtiyacını təmin edən iklimləndirmə cihazlarıdır. Kombilər vasitəsilə istifadə etdiyiniz miqdarı tənzimləyə və istifadə etdiyiniz qədər doğal qaz xərclərsiniz.

Lakin bu, səhv kombi seçimi ilə çox mümkün olmaz. Peki, doğru kombi seçərkən nələrə diqqət etməliyik?

Xüsusilə istitmək istədiyiniz mekanın isti itkiləri çox əhəmiyyətlidir. Isı itkisini tamamilə aradan qaldırmaq mümkün deyil, lakin azaldıla bilər.

Isıtmak istədiyiniz mekanın cəphəsi çox əhəmiyyətlidir. Şimal cəphəsi mənzillər, digər cəphələrə nisbətən daha çox isti itkisi yaşayır.

Mekanın isti yalıtımı yox və ya çox azdırsa, yalıtımlı evlərə nisbətən daha çox isti itkisi olacaq. Buna görə də daha çox istitmə ehtiyacı doğacaq.

Arakat mənzillər, alt və üst mənzillərə nisbətən istitmə baxımından daha səmərəlidir.

İstiədiyiniz mekanın təsissat xüsusiyyətlərinə uyğun kombi seçilməlidir. Radiatorlarınızın uzunluqları və mövqeləri otaqların isti ehtiyacını doğrudan təsir edən faktorlardır.

Daha çox vanna və mətbəx ehtiyacında sıcak su rahatlığında dalğalanma olmaması üçün bir üst kapasiteti seçməyiniz məsləhət görülür. Məsələn, 24 kW cihaz evinizi istitmək üçün uyğunsa, ancaq sizin çox sıcak suya ehtiyacınız varsa daha yüksək kapasiteli məhsulları seçə bilərsiniz.

Yüksək modulyasiyaya sahib kombilərlə ehtiyacınız qədər yanmağa nail olursunuz və bu şekildə daha az ödəyirsiniz. Məsələn, eviniz o gün 5 kW qızdırma gücünə ehtiyac duyursa və kombiniz ən çox 9 kW-ya qədər modulyasiya təmin edə bilirsə, çoxlu 4 kW artı güc yandırmış olursunuz. Beləliklə 5 kW-lik ödəmə etməniz lazım olanı 9 kW-lik ödəmə edəcəksiniz.

Qaz adaptiv cihazlar seçərək ən yaxşı yanmağı təmin edə bilərsiniz. Standart cihazlardan fərqli olaraq, zövq aldığınız yanacağın keyfiyyətinə cavab verərək kombi özü ən səmərəli yanmanı təmin edir. Siz fərq etmədən evin üçün səmərəli yanma formunu özü ayarlar.
Warmhaus tövsiyə edir:

Kombi quraşdırılmasından sonra ilk işə salma əməliyyəti ən çox Warmhaus Rəsmi Xidməti tərəfindən həyata keçirilməlidir! Əgər ilk işə salma əməliyyəti Rəsmi Xidmətimiz tərəfindən başqa biri tərəfindən həyata keçirilsə, kombiniz garantiya əhatəsi dışında qalacaq.
Kombidə qarantiya müddəti Rəsmi Xidmətin cihazı dəvərə salması ilə başlayır. Rəsmi xidmət tərəfindən dəvərə salınmadan istifadə edilən cihazlar qarantiya əhatəsi dışında qalacaq.
Kombi təmiri ücretlidir. Təmir əhatəsi altında bütün kombi hissələrinin təmiri və təmizliyi həyata keçirilir; istilik təsissatı və su təzyiqi yoxlanılır.
Basınç düşmesinin bir neçə səbəbi ola bilər. İlk olaraq, tesisat basıncınızın Montaj & İstifadə Qaydalarında göstərilən təlimatlara əsasən (kombi bağlı olduğu vaxt və kalorifer suyu soyuq olduğu vaxt) 1 ilə 1,5 bar arasında doldurulduğundan əmin olun və kombinin alt hissəsində yerləşən manometrdən izləyin. Kombi işlədikdən sonra tələb olunan basınca nail olduktan sonra, kalorifer istiliyinin sıcaklığı ilə birlikdə basınç artacaqdır. Bundan sonrakı günlərdə kombini işə salmadan tesisat basıncının 1 bar'ın altına düşdüyünü müşahidə edirsəniz, aşağıdakıları yoxlayın:

• Kombinizin hər hansı bir yerində su axını olub olmadığını yoxlayın və belə bir halda Rəsmi Servisimizi çağırın.
• Su axını yoxdursa, tesisatınızı (radyatörlerin giriş və çıxış valvələrini, boru bağlantı nöqtələrini və tesisat borularının keçdiyi əraziləri) yoxlayın, əgər bu ərazilərdə su axını və ya ıslaklıq görürsəniz, kalorifer tesisatınızı təyin etdiyiniz yerə və ya bacarıqlı bir tesisatçıya çağırın. Əgər tesisat nöqtələrində də kaçaq təspit edə bilmirsinizsə, xahiş edirik, Rəsmi Servisimizi çağırın.
Kombi montajı ödəməli olub satış qiymətinə daxil deyil, kombi montajını;

• Kombini aldığınız Warmhaus Rəsmi Təmsilçisinə, və ya
• Təmsilçinin montaj komandası yoxdursa, yerli qaz təchizatlarının icazə verdiyi (proyekt çəkmə icazəsi olan) bir tesisatçı şirkətinə (yerli qaz təchizatlarının veb saytlarında sorğulaya bilərsiniz) etdirməlisiniz. Warmhaus tövsiyə edir: Kombini icazəsiz şəxslərə qurmağınızı!
Tək başına kombi kalorifer getmə suyu temperaturuna əsasən işləyir və gözləyir ən azı 2 dəqiqəlik bir gözləmədən sonra kalorifer suyunun soyumasına əsasən yenidən dövrəyə girməklə davam etdirir. Bu yerin ısı itirirlərinə əsasən evinizin / yerinizin ısı itirirlərinə əsasən kalorifer suyunun isinmə və soyunma müddətləri dəyişə bilər, bu durum binanın izolyasiya və dizayn xüsusiyyətləri, mevsimsel keçidlər və tesisat növü kimi dəyişənlərə əsasən dəyişir. Ümumiyyətlə ısınma sistemləri bugünədək 90/70 OC'ya görə dizayn edilmişdir, ancaq bu hesablarda toleranslar yüksəkdir, ümumiyyətlə kalorifer getmə suyu sıcaklığı bölgəsəl olaraq dəyişə bilər. Məsələn (ən soyuq qış aylarında); radyatörlü sistemin İstanbul şəhər mərkəzlərində 45-65 OC'ler kifayət ola bilər, lakin uzaq və ya hündür ərazi sahələrində 75-80 OC'ye qədər çıxa bilər.

Warmhaus tövsiyə edir: Eviniz / yeriniz üçün ən doğru, rahat və idarə olunan bir isıtma yalnız ota termostati istifadəsi ilə mümkündür.
Radyatorlu sistemlərdə istifadə olunmayan mekanların (oda, salon, hol) radyatörleri, ancaq o mekanların qapılarını bağlayaraq digər mekanlarla hava / ısı əlaqəsini kəsildikdə təxarruf əldə edə bilər. Ancaq bu hallarda bağlanan mekanlarda rutubət yaranma riskinin də olduğu xatırlanmalıdır.

Warmhaus tövsiyə edir: Eviniz / yeriniz üçün ən dənqli, rahat və təxarruflu bir isıtma üçün Termostatik Radyator Vanaları (TRV) istifadə olunmalıdır, TRV'ler ota termostati ilə birlikdə istifadə oluna bilər.
Bacalı model kombiler və şofbenlər genelliklə kifayət qədər hava axını üçün bu ərazilərdə ikinci bir hava girişi üçün iki menfezə ehtiyac duyurlar. Bu menfezlər əlaqəsi qapatmamaq vacibdir. Əgər bu menfezlər səbəbindən evinizin çox istilik itkisi olduğunu və/və ya kifayət qədər istinad olunmadığını düşünürsünüzsə, menfezləri bağlamaq əvəzinə kombinin/şofbenin olduğu ərazinin qapısını bağlayaraq ümumi istifadə sahəsindən ayrıla bilərsiniz.

Bacalı model kombilər hətta hermetik (yani xüsusi bacalı boru qurğuları ilə təmin edilmiş dışarıdan hava çəkir və atıq qazı buraxır) olsa da, qaz təchizatının olduğu ərazilərdə təhlükəsizlik üçün bir menfezin olması lazımdır. Siz və ailənizin təhlükəsizliyi üçün menfezləri bağlamayın.
Kombi montaj edildikdən sonra ilk işə salma əməliyyatı, kombi tərəfindən təhvil veriləndə həyata keçirilir.
Havalandırmalı model kombilər və su qızdırıcıları təbii qazı yandırmaq üçün çox miqdarda hava istifadə etdiyinə görə, bu mühitlərdə kifayət qədər hava axını üçün adətən ikiqat havalandırma dəlikləri olur. Bu ventilyatorlar heç vaxt bağlanmamalıdır. Evinizin yüksək istilik itkisi olduğunu və/yaxud bu havalandırma delikləri səbəbindən kifayət qədər isidilmədiyini düşünürsünüzsə, havalandırma deliklərini bağlamaq əvəzinə, qazan/su qızdırıcısının yerləşdiyi mühitin qapısını bağlayıb ümumi yerdən ayıra bilərsiniz. istifadə sahəsi. Beləliklə, istilik itkilərini minimuma endirmiş olursunuz.

Kombilər hermetik model olsa belə (yəni xüsusi baca dəstləri ilə xaricdən hava qəbul edib tullantı qazını xaricə axıdıb) qaz qurğularının yerləşdiyi mühitlərdə təhlükəsizlik baxımından ən azı bir havalandırma dəliyi təmin edilməlidir. qaz sızmasına qarşı. Özünüzün və ailənizin təhlükəsizliyi üçün havalandırma deliklərini bağlamayın.
Duvanın soyuğa düşməməsi üçün, gecələri ən aşağı temperaturda istidmalaq kifayət edəcəkdir. Kombinin gecələri aşağı temperaturda işlədilməməsi halında, kombi işlədildiyi zaman divarların isinməsi uzun müddət alacaq və bu, ümumi orta enerji istifadəsini böyük miqyasda artıra bilər.

Warmhaus tövsiyə edir!: Ev/mekanınız üçün ən doğru, rahat və qazanc getirən istilik ancaq oda termostatı istifadəsi ilə mümkündür. Beləliklə, kombini gecə ekonomik temperaturda, istifadə saatlarında isə təyin etdiyiniz oda rahatlıq temperaturasına görə işlətmək mümkündür.
Kombi daim açıq qalanda, kifayət qədər isinma əldə edilməsə, aşağıdakı səbəblər gözlənir:

• Məkanın izolasiyası pis ola bilər,
• Qalorifer təchizatınız kifayət qədər isıtıcı (radyatör, aparat və sair) ələmanına sahib olmaya bilər,
• Kombinin qalorifer sıcaklıq tənzimi aşağı seçilmiş ola bilər,
• Oda termostatı varsa, sıcaklıq və proqram tənzimlərini yoxlayın,
• Təchizat sisteminizdə borulama, qoşulma səhvi və ya tıxanma ola bilər,
• Kombinin qüvvəti aşağı seçilmiş ola bilər.

Warmhaus tövsiyə edir!: Təcrübəli servisin gələrək yoxlama etməsi lazımdır.
Kombilər, qalorifer təchizatındakı suyu istənilən temperaturaya çatdırmaq üçün işləyirlər və bunu pompa vasitəsilə sirkulyasiya (radatörlər arasında) əlaqəsini təmin edərək edirlər. Kombilər sadəcə qalorifer getmə suyu temperaturasına görə işləmə prinsipinə malikdirlər. Yəni tənzim etdiyiniz qalorifer suyu temperaturası bir neçə dərəcə düşdükdən sonra yenidən istidmaya başlamaq üçün işləyər və aslında məkanın otaq istiliyini ölçə bilməz. İşte bu səbəbdən; Nəzariyyə olunan nöqtə nə qalorifer suyu sıcaklığıdır, nə də ortam sıcaklığıdır. Kombilərin ortam sıcaklığına görə işləməsini təmin edən cihazlara "Oda Termostatı" deyilir.

Oda Termostatının üstünlükləri belədir:
• Otaq sıcaklığına görə kombini açıb qaparaq yaşam məkanında rahatlıq təmin edir.
• Əksər sərf edilməyən hər +1 dərəcə üçün harcanacaq olan %6-lıq sərfiyyatı qarşısını alır.
• Proqramlaşdırıla bilən strukturu sayəsində evdə olmadığınız zamanlarda aşağı sıcaklıqda çalışaraq məkan sıcaklığını müəyyən bir dərəcədə saxlamağınıza imkan verir.

Warmhaus tövsiyə edir!: Bugünkü texnologiyada bir çox modeli olan oda termostatları haqqında daha çox məlumat əldə etmək və quraşdırmaq üçün musterihizmetleri@warmhaus.com.tr ünvanından bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
Tərmostatik Qalorifer Vanaları (TQV) aç/bağla qalorifer vanalarına nisbətən tənzimlənmiş sıcaklıq sensorları quraşdırılan elementlərdir. Beləliklə, istənilən otağın qaloriferinə gələn su miqdarını tənzim etmək üçün isti sensorlu elementlərdir. Bu, istənilən otaq sıcaklığına çatmağa başlandıqda TQV-nin əvvəlcə kombidən gələn isti su xəttini kiçiltməyə başladığını və tam tənzimlənmiş sıcaklığa çatdıqda bağlandığını göstərir və bu, kombinin daha az suyu isidərək yanacaq istifadəsini azaltaraq qazanc təmin edir.

Tərmostatik Qalorifer Vanaları (TQV) istifadə olunmayan otaqların sıcaklığını aşağı saxlayaraq qazanc əldə etməyə və digər sahələrdə rahat yaratmağa kömək edir. Tərmostatik Qalorifer Vanaları (TQV) haqqında daha çox məlumat əldə etmək və quraşdırmaq üçün musterihizmetleri@warmhaus.com.tr ünvanından bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
Kombi seçimində effektif olan ümumi faktorları aşağıdakı kimi sıralaya bilərik:

• Əvvəlcə evinizin/məkanınızın istilik ehtiyacını öyrənməlisiniz, bunun üçün:
- Əgər mövcud kombinizi dəyişmək istəyirsinizsə və bu cihazın istitma gücü kifayətli dirsə, eyni gücdə kombi seçə bilərsiniz,
- Mövcud kəs kaloriferi istifadə edirsinizsə bu cihazın gücü sizin üçün seçiminizə kömək edəcəkdir,
- Sadəcə radatör sayına (və ölçülərinə) baxılaraq da hesab edilə bilinir, lakin əgər köhnə döküm radatör sistemindən panel radatör sistemə keçid edirsinizsə, ortalama olaraq, ən az %30 daha çox gücə sahib panel radatör seçilməlidir,
- Əgər ilk dəfə kombili təchizat qurdurursunuzsa, bu məsələdə bacarığa sahib və sertifikatlı bir mühəndislik şirkətinə təklif verdirilməlidir.
• İstifadə olunan suyun sıcaklığını təyin etməlisiniz, bunun üçün:
• Tək hamamı olan evlər üçün sıcak istifadə suyunun debisi ən az 8-12 l/dəq. olan kombilər,
• İki hamamı olan evlər üçün sıcak istifadə suyunun debisi ən az 14-16 l/dəq. olan kombilər,
• Daha çox sıcak su ehtiyacı olan yerlər üçün isə təyin olunan ehtiyaca görə kombi sıcak su debisinə baxılmalıdır!

Warmhaus tövsiyə edir!: Hər halda mütəxəssis mühəndislik şirkətinin təklif verib kontrol etməsini tövsiyə edirik.